Wat is de WVSA?

De West-Vlaamse Schaak Academie is een organisatie die de West-Vlaamse clubs de kans geeft om hun krachten te bundelen op het gebied van de jeugdwerking. Het is een soort overkoepelende organisatie die gefinancierd en geleid wordt door de geïnteresseerde clubs. Om de jeugdwerking op een hoger, meer professioneel niveau te tillen worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

1.Uniformiteit van de jeugdopleiding

We willen bereiken dat alle clubs dezelfde lesmethode gebruiken, nl. de stappen-methode van Brunia en van Wijgerden. Dit heeft verschillende voordelen:

2.Begeleiden van de betere jeugdspelers

We richten ons op twee groepen: de "betere" jeugdspelers en de 10 "beste" jeugdspelers:

De betere jeugdspelers (=leerlingen van stap 4 en stap 5)

We willen aanvullende lessen organiseren voor de leerlingen van stap 4 en stap 5. In deze lessen zullen de onderwerpen aan bod komen, die niet of slechts weinig aangeraakt worden in de stappenmethode. Het is de bedoeling dat de "vierde- en vijfde-stappers" van de deelnemende clubs 5 maal per jaar een lesdag van ongeveer 6 uur kunnen bijwonen in de eigen regio. D.w.z. dat deze lessen op ongeveer 4 verschillende plaatsen tegelijk zullen gegeven worden (dit is afhankelijk van de spreiding van de deelnemende clubs).

10 beste jeugdspelers

Ongeveer acht maal per jaar willen de 10 meest getalenteerde (en gemotiveerde) jeugdspelers een dag les laten volgen, gegeven door één van de sterkste West-Vlaamse spelers of door een aangetrokken (top)lesgever.

Wie zit in deze groep?

Alle gemotiveerde (er zal regelmatig wat voorbereiding nodig zijn) jeugdspelers van de deelnemende clubs die in augustus de volgende ELO-grenzen halen:

Geraken we zo niet aan 10 jeugdspelers, dan worden de spelers genomen die deze grenzen het dichtst benaderen (zitten er twee even ver van, dan krijgt de jongste de voorkeur), tot we wel aan 10 komen. Deze groep zou in september volledig moeten zijn; met hen wordt een heel jaar gewerkt.

3.Opstellen jeugdkalender

Voor het begin van het schaakseizoen, stellen we een eigen kalender op met daarop de data van onze activiteiten en de data van de interessantste jeugdtornooien (provinciale, Vlaamse, Belgische kampioenschappen, criteriumtornooien, Brugge, Oostende, Blankenberge, Abihome). We verwachten dat de clubs deze kalender strikt zullen volgen en hun best zullen doen om telkens met zoveel mogelijk spelers aanwezig te zijn op deze activiteiten en tornooien.
Nadat ze onze kalender ontvangen hebben, maken de clubs hun kalender voor de rest van het seizoen en spelen die door naar de WVSA. Zo kan de WVSA een coördinerende rol vervullen voor de jeugdopleiding en helpen bij problemen.