Pionneneindspel: de verst verwijderde vrijpion


In een pionneneindspel met nog een heleboel pionnen op het bord en elk één vrijpion aan dezelfde kant van het bord, wint de partij met de verst verwijderde vrijpion.
Ha, zo. Dat is interessant... (drie seconden stilte) Enneuh... verst verwijderd van wat?
Wel, van de rest van de pionnen, natuurlijk. Zoals in het diagram hierboven. Dit soort stellingen wint simpel: de koningen en de pionnen zullen oprukken, op een bepaald moment zal zwart de a-pion moeten slaan met de koning en onmiddellijk daarna zal wit de zwarte c-pion slaan met zijn koning. Het gevolg zal zijn dat de witte koning twee rijen dichter bij de rest van de pionnen staat en hij dus rustig de zwarte pionnen zal kunnen verorberen.
Echt niet moeilijk, kijk maar even mee: Verst verwijderde vrijpion


Terug