(9) K+5p - K+4p
Stelling 1: Algemene principes

Hoe moet je een pionneneindspel met een pluspion winnen? In feite is het vrij simpel: aan de kant van het bord waar je een pion meer hebt, speel je je pionnen op, om een vrijpion te maken. Eenmaal je de vrijpion hebt, is de rest kinderspel. Dingen waar moet op gelet worden in dit eindspel: gedekte vrijpionnen zijn veel sterker dan gewone vrijpionnen, achtergebleven pionnen moeten vermeden worden! 1.g4 op de f- en g-lijn heeft wit twee pionnen en zwart maar één. Hier moet wit dus de pionnen opspelen om een vrijpion te maken. De andere pionnen blijven staan. [ Na 1.f4 antwoordt zwart 1...f5 en wit heeft al een achtergebleven pion op de g-lijn, en heeft het al moeilijker om een vrijpion te maken] 1...e6 2.f4 Ke7 3.Kf2 De koningen komen naar het midden, waar ze zoals in bijna alle eindspelen het best staan. 3...Kf6 Zwart wacht af. Pionzetten zouden toch enkel maar verzwakkend zijn. 4.Kg3 Kg6 5.Kh4 Zonder hulp van de koning zou wit er niet in slagen een vrijpion te maken. 5...Kh6 [ Na 5...f5 zou wit met 6.g5 een gedekte vrijpion krijgen, wat het hem wel heel gemakkelijk zou maken, aangezien hij ongehinderd kan binnenwandelen aan de andere kant. 6...d6 7.Kg3 e5 8.e3 Kh5 9.Kf3 Kg6 10.Ke2 Kf7 11.Kd3 Ke6 12.Kc4 c6 de enige manier om de witte koning af te houden, de zwarte koning mag immers de pion op g5 niet verlaten. 13.Kb4 Kf7 14.Ka5 Ke6 15.Kb6 c5 16.Kc6 exf4 17.exf4 Ke7 18.Kd5 en wit wint.] 6.g5+ [ Na 6.f5 f6! heeft wit weeral een achtergebleven pion op de g-lijn en wordt de winst weeral moeilijker.] 6...Kg6 7.e4 d6 [ Op 7...f6 volgt rustig 8.Kg4 d6 9.f5+ exf5+ 10.exf5+ Kg7 11.g6 met gemakkelijke winst] 8.Kg4 c6 9.f5+ Kg7 10.Kh5 nu nog de g-pion opspelen en we zullen een vrijpion krijgen. 10...d5 11.d3 Kh7 12.g6+ Kg7 13.Kg5 dxe4 14.dxe4 exf5 15.exf5 Kg8 16.gxf7+ Kxf7 Nu heeft wit zijn vrijpion. Hij speelt nu eerst zijn andere pionnen zo ver mogelijk op en gaat dan pas met de vrijpion vooruit. 17.c4 Kg7 18.c5 Kf7 19.f6 Kf8 20.Kf5 Kf7 21.Ke5 Kf8 22.Ke6 Ke8 23.Kd6 en wit wint. *Generated with ChessBase 8.0