Matvoering met paard en loper

Matvoering met paard en loper is al heel wat moeilijker dan met twee lopers. We splitsen de les dan ook op in 4 delen, waarbij we vertrekken vanuit de gemakkelijkste stelling en het telkens een niveau moeilijker maken, zodat u na de derde les zelf in staat zou moeten zijn om uw tegenstander mat te zetten met paard en loper, onafhankelijk van de positie van de stukken op het bord. Het vierde deel is een voorbeeld waarin alle geleerde technieken nog eens aan bod komen.
Het is belangrijk dat u de delen in de juiste volgorde afwerkt!

Matvoering met paard en loper, deel 1 (goede hoek)

Dit eerste deel toont hoe u mat zet als de koning in de goede hoek staat.
Wat is de goede hoek? Wel, dat is de hoek die dezelfde kleur heeft als de loper. (zie diagram)
Staat de loper op een wit veld, dan moet u de koning matzetten op een wit hoekveld.
Het matzetten zelf als de koning in de goede hoek staat, is niet moeilijk. Volg het voorbeeld even: Matvoering KLP - K (1)

Matvoering met paard en loper, deel 2 (verkeerde hoek)

Mat zetten eenmaal de koning in de goede hoek staat, is dus simpel. Moeilijker wordt het als de koning in de verkeerde hoek staat. De methode die u moet gebruiken om de koning naar de goede hoek te drijven, moet u wel zeer goed beheersen. Daarom is het aan te raden om de les meer dan één keer te bekijken en misschien zelf eens op een bord te testen of u het wel onder de knie heeft.
Matvoering KLP - K (2)

De sleutelwoorden die u na deze les zou moeten kennen: de sleutelstelling en het belangrijke paardmaneuver.

Matvoering met paard en loper, deel 3 (naar de rand drijven)

Voor we beginnen aan het voorbeeld, bekijken we eerst eens de samenwerking tussen het paard en de loper. Kijk eens naar de stelling hiernaast. Zoals het paard en de loper nu opgesteld staan, werken ze zeer goed samen: de loper neemt de witte velden voor zijn rekening, en het paard de zwarte velden. De meest eenvoudige opstelling is die hiernaast: paard en loper op dezelfde rij, met één veldje tussen. Zolang de loper en het paard in elkaars buurt blijven, vullen ze elkaar goed aan als ze op hetzelfde kleur staan.

Bij het naar de rand drijven moet je gebruik maken van deze opstelling van het paard en de loper. Als je rustig en geduldig speelt, zul je merken dat het naar de rand drijven bijna vanzelf gaat: Matvoering KLP - K (3)

Matvoering met paard en loper, deel 4 (voorbeeld)

Dit vierde deel combineert alles wat u in de vorige drie delen geleerd heeft en laat zien hoe u vanuit een willekeurige beginstelling mat zet met paard en loper.
Als u de vorige delen echt beheerst, dan zouden alle zetten die hier gespeeld worden vanzelfsprekend moeten zijn voor u. Het enige wat ik u nog kan aanraden, is om dit eindspel regelmatig te oefenen, zodat u de verschillende technieken niet vergeet.
Matvoering KLP - K (4)


Terug