muziek.jpg (58950 bytes)

WILL TURA

MOA VINT TOCH

In 't midde van de stroate
Een stive groate stroate
'k Stoan ik hier in 't midden
Van een stroate in new york
'k Zin hier nog moar juste
Nog moar juste in new york
Zoa je gi mi gelove
'k Zin al min geld al kwit
Z'ont nog gezeid
Woar da'k woaren in 't hotel
Je doet juste wat je wil
Moar pas op voor je geld

Moa vent toch!

Z'ont nog gezeid
Zi voorzichtig me je dollars
Want me al di zakkerollers
Veur da jet wit zi je ze kwit
k Goan ne keer noar butn
En t lop e vent tegen mi
k zeggen nog "pardon"
Moar min geld was al parti
Moar joa, t is te loate
k Stoan k hier op stroate
Je goat toen ne keer nor bun 
Van den butn noa den bronx

Moa vent toch!

t Rin hier 100 000 autos 
Stive schone zi gerust
k Stoan ik hie allene 
Rechtut gezeid ni stif gerust
'k Roep'n doar e taxi
Moa vent da's hier e spel
D'r stopt a zo ne gelen
'k Zegge : zere noar 't hotel
De chauffeur zoa ne roaren
Zegt show me your money
'k Zeggen "zen't gepikt!
Jomoar, hij zegt, 't goat hier azo niet

Moa vent toch!

k Loapn te voete
Doar a tworsen in de queens 
En kik, t stoat doar e meiske
Me ne stive nauwe jeans
Ze zegt: baby wanna party
En ze kikt zi stif verliefd
Moar ze komt zi veel te dichte
k Zeggen juffrouw asjeblieft
k En misschien wel goeste
Moar t en es nie dat allene da telt
k Em vier kinders en e vrouwe
En sertoe k en e gen geld!

Moa vent toch!


Vorige