Toeristische informatie

  1. de Schorre

  2. natuurreservaat walenhoek

  3. natuurcentrum paardestal

 

De Schorre

Provinciaal Recreatiecentrum Rupelstreek 
Einde van de zeventiger jaren was de Rupelstreek voor velen de vuilbak van Vlaanderen: ze telde 14 erkende stortplaatsen en tientallen sluikstorten.
Om de Rupelstreek te saneren besliste de provincie Antwerpen in 1981 een reeks gronden aan te kopen voor de herstructurering van de streek.
Het Provinciaal Recreatiecentrum Rupelstreek De Schorre kadert volledig in deze visie van herstructurering. Het is immers gelegen in oude afgegraven kleiputten op het grondgebied van de gemeenten Boom en Rumst (deelgemeente Terhagen).
Het door de gemeente Boom aangelegde recreatiedomein "De Schorre" werd in 1986 door het provinciebestuur van Antwerpen overgenomen en vormde aldus de basis voor de uitbouw van het huidige Provinciaal Recreatiecentrum Rupelstreek De Schorre met sporthal, judozaal, minigolf, speeltuin, voetbalvelden en visvijvers.
Ook Toerisme Rupelstreek is hier gehuisvest. Hier kan je alle toeristische inlichtingen betreffende de vijf Rupelgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle krijgen: tel.: 03/880.76.25, fax. 03/880.76.11.

WALENHOEK

Gedurende eeuwen werd er in de Rupelstreek klei ontgonnen voor de productie van bakstenen. De eens zo bloeiende nijverheid kende door automatisering en concurrentie met andere bouwmaterialen. tijdens de jaren '60 en '70 een zeer moeilijke periode. waarna het ene bedrijf na het andere verdween.

Do daaropvolgende jaren werden vele kleiputten volgestort met afval. zowel huishoudelijk als Industrieel. Een lot dat oorspronkelijk ook weggelegd leek voor een groot gedeelte van de Nielse kleiputten. Na acties van de gemeente. de bevolking en milieugroepen werd uiteindelijk van deze plannen afgezien. De zuidhoek van de kleiputten werd door de gemeente Niel aangekocht en In 1954 in beheer gegeven aan de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vzw.
Door het uitvoeren van beheerswerken wordt hier beoogd een zo rijk mogelijke flora en fauna tot ontwikkeling te laten komen. Door het kappen van wilgen kunnen open plaatsen behouden worden. belangrijk voor sommige plant- en diersoorten. Het jaarlijks afmaaien van bepaalde percelen zorgt dan weervoor een hoge verscheidenheid aan planten.

Alhoewel klein in oppervlakte (8,5 ha) is het natuurreservaat toch van groot belang in de sterk geďndustrialiseerde Rupelstreek. Het eigenlijke reservaat wordt bovendien omringd door een natuurgebied van ongeveer 80 ha waarin grote waterplassen afwisselen met pioniersbos.

Het ganse gebied is ecologisch zeer waardevol omdat het een grote verscheidenheid aan biotopen biedt voor allerlei planten en dieren. Bovendien is dit fraaie natuurgebied een aangename plaats om te vertoeven en aan passieve recreatie te doen.

DE PAARDESTAL

Grenzend aan het reservaat bevindt zich het Natuurcentrum 'DE PAARDESTAL'. Zoals de naam het reeds doet vermoeden. werden in dit gebouw vroeger de paarden gestald die in de steenbakkerijen de wagonnetjes met klei en bakstenen trokken.
Van dit gebouw. eveneens eigendom van de gemeente Niel, werd enkele jaren geleden de benedenverdieping gerenoveerd en uitgebouwd tot een ontmoetingscentrum voor wandelaars in het gebied. Om cultuurhistorische redenen werd een gedeelte in zijn oorspronkelijke staat als paardestal hersteld.
Naast informatie over het natuurreservaat. vindt de geďnteresseerde bezoeker er ook een tentoonstelling over de geschiedenis van de streek.

Het Natuurcentrum 'DE PAARDESTAL' Is te vinden aan de Boomsestraat 221 te Niel en is tijdens de zomermaanden (mei-september) elke zondagnamiddag geopend van 14 tot 18u. Tijdens de overige maanden kan men hier elke 1e zondag van de maand van 13 tot 11u terecht. Verder is het centrum ook geopend bij geleide wandelingen in het natuurgebied en op aanvraag.
INFO
Voor inlichtingen, afspraken voor wandelingen of bezoek aan het natuurcentrum kan men terecht bij één van de belde conservators:
ˇ CarineWils
Karel Marxstraat 1,2845 Niel
Tel. 03/888.30.74

ˇ Frank Van der Velde
A. De Langlestraat43. 2845 Niel
Tel. 03/888.39.44