De site is volledig verouderd, recentere informatie vind je op www.eurekaonderwijs.be

Eureka Onderwijs

Eureka Inhoud:

Centrum voor Leermoeilijkheden VOF

  • gespecialiseerd advies en testen op intelligentie, dyslexie , dyscalculie en aandachtsstoornissen , schoolrijpheid en hoogbegaafdheid
  • naschoolse leerbegeleiding van 5 tot 16 jaar
  • intensieve remediëringscursussen tijdens vakanties: Frans-Engels-Wiskunde-Leren Leren-Rekenen

*Eureka* Onderwijs VZW
Erkend dagonderwijs - niet gesubsidieerd

Lager Onderwijs: 2de tot en met 6de leeerjaar
Secundair Onderwijs: Eerste graad Moderne Wetenschappen

  • intensieve remediëring van begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen in combinatie met aanleren van compensatiemogelijkheden
  • gestructureerde aanpak voor begaafde leerlingen met aandachts- en concentratiemoeilijkheden
  • overgangsjaar of voorbereidend jaar met aangepast programma
  • leren leren en studievaardigheden geïntegreerd in alle lessen, computer geïntegreerd als leermiddel
  • sterke aandacht voor persoonlijkheidsvorming en basisvorming

 

Surfen naar andere plaatsen met informatie over dyslexie en/of ADD
Links to other sites about dyslexia and/or ADD
Some information in English


De zoektermen die naar deze bladzijde leiden zijn:
eureka, leuven, dyslexie, dyslexia, dislexie, dyslectie, dislectie, disleksie, dysorthografie, disorthographie, dysortografie, dyscalculie, discalculie, aandachtsstoornissen, ADD, leermoeilijkheden, leerproblemen, hoogbegaafd, begaafd, leerbegeleiding, onderwijs, school, vakantiecursussen, cursussen, testen


Dit is geen officiële site van Eureka Onderwijs, maar een initiatief van 1 van de ouders.
De site is volledig verouderd, recentere informatie vind je op www.eurekaonderwijs.be

Creatie: 13 aug 1997
Laatste pagina wijziging: 28 augustus 2000
Laatste site wijziging: 28 augustus 2000
Bron: Brochure Eureka Onderwijs 1998.

Aantal bezoeken: nedstat teller Compaqnet:


top | Volgende