Inhoud | Vorige | Volgende | Deze site is verouderd, recentere informatie vind je op www.eurekaonderwijs.be

Eureka LEERMOEILIJKHEDEN BIJ GOED BEGAAFDEN :
LEER ZE HERKENNEN !


Aandachtsproblemen

Lees, spelling- en rekenproblemen

Vreemde talen

Taalmoeilijkheden

Oriëntatie in tijd en ruimte

Psychomotorische problemen

Orde en structuur

Geheugenproblemen

Sociale problemen

Elke normale leerling zal wel op een aantal van deze punten moeite hebben. Vermoeidheid, zenuwachtigheid, examenangst, ... spelen ook een rol. We spreken pas van leerproblemen als er een reëel basisprobleem is. De graad van dyslexie of aandachtsstoornissen wordt mee bepaald door het aantal kleine moeilijkheden die de jongere bovenop zijn basisprobleem heeft.

Al deze moeilijkheden komen gelukkig niet bij iedereen met leerproblemen voor. Elke jongere met leermoeilijkheden heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. In de begeleiding komt het erop aan gebruik te maken van de sterke kanten en de zwakke punten tijdig te herkennen zodat de gevolgen ervan beperkt blijven. Het kennen en herkennen van deze grote en kleine problemen door ouders en leerkrachten is een eerste stap tot adequate hulp.


top | Volgende