Leerlingenvervoer

LAFELT 

VROENHOVEN

Intern leerlingenvervoer:
= leerlingenvervoer tussen de twee vestingsplaatsen Lafelt en Vroenhoven.
Deze vorm van vervoer is gratis.

Ophaaldienst:
= leerlingenvervoer waarbij de kinderen aan huis worden opgehaald. De kostprijs bedraagt
0,30 per rit. Een tweede en een volgend kind per gezin wordt opgehaald aan 0,15
per rit.

Bewaking en verzekering:
Tijdens het vervoer is er bewaking voorzien. De verantwoordelijkheid van de begeleider houdt op bij het verlaten van de bus. Op de bus wordt er niet gegeten noch gesnoept.
Tijdens het leerlingenvervoer zijn de leerlingen verzekerd door de schoolongevallenverzekering: d.w.z. enkel lichamelijke schade, geen stoffelijke schade.

Uurrooster bus:
Er kunnen kleine afwijkingen zijn omwille van verkeerssituaties, oponthoud door wachten bij kinderen die niet tijdig klaar staan, mist, sneeuw, ijzel, ...
Op woensdagmiddag hebben we dezelfde tijd nodig om de kinderen te verplaatsen.
We beginnen dan om 12 uur met het vervoer.

Busrooster    2010 - 2011

s morgens

Namiddag

8.00 u: Kesseltweg

15.20 u: school Vroenhoven

             leerlingen Lafelt intern vervoer

             en leerlingen van Kesselt

8.02 u: Kesseltweg

15.24 u: Smisstraat Kesselt

8.04 u: Smisstraat

15.25 u: kerk Kesselt wijk Jonckerenhof

8.05 u: Smisstraat

15.29 u: Ierskruisstraat

8.07 u: Heserwater

15.30 u: school Lafelt opst. van leerlingen

             Kesselt

8.08 u: Kiezelweg

15.36 u: Kiezelweg

8.15 u: aan school Lafelt opstappen

           (leerlingen Lafelt intern vervoer)

15.38 u: Heserwater

8.17 u: Ierskruisstraat

15.39 u: Smisstraat

8.18 u: wijk Jonckerenhof

15.40 u: kruispunt Smisstraat-Kesseltweg

8.20 u: kerk Kesselt

15.41 u: Kesseltweg

8.21 u: Smisstraat

15.43 u: Spouwerstraat

8.22 u: Vlijtingerweg

15.44 u: wijk Jonckerenhof

8.25 u: school Vroenhoven

15.45 u: Vlijtingerweg

8.27 u: Maastr. Steenw. (richting Tongeren)

15.48 u: school Lafelt opstappen leerlingen

             Vroenhoven intern vervoer

8.33 u: Heukelommerweg

15.54 u: school Vroenhoven

8.34 u: Maastr. Steenw. (richting Maastricht)

15.56 u: Maastr. Steenw. (richting Maastricht)

8.40 u: school Vroenhoven

           Opstappen leerlingen intern vervoer

16.00 u: Maastr. Steenw. (richting Tongeren)

8.50 u: school Lafelt

16.03 u: Burgermeester Marresbaan