Hoeven

Hoeve De Witte of Griffiershof

De hoeve bevindt zich op de Brusselbaan in het centrum van Hekelgem. de inrijpoort van dit mooie gebouw is overluifeld met een zandstenen rondboog.De hoeve dateert van 1752 en werd tijdens de verbouwingswerken in 1975-1976 grondig gewijzigd, doch het inwendig karakter bleef bewaard. Destijds woonden hier de griffiers van de abdij affligem. de laatste proost van Affligem, Beda Regaus, vond er een onderkomen in 1798 en overleed er in 1808.

Blakmeershoeve.

Deze hoeve bevindt zich in de gelijknamige wijk en is een vroegere hoeve van de abdij Affligem. Volgens de kronieken werd zij gebouwd in 1649, maar haar geschiedenis reikt tot in de middeleeuwen; deze hoeve werd prachtig gerestaureerd door de huidige eigenaar dirk De Nul.

Ankerhof.

Bestond reeds in 1400 en werd in 1695 door de fransen afgebrand. in 1702 werd ze volledig heropgebouwd. Deze hoeve heeft een prachtige steekboogpoort met in de gevelsteen een brouwersmotief. de brouwerswoning dateert van de 19de eeuw. Ze werd bewoond door de familie Wambacq, waaruit griffiers, meiers, rechtsgeleerden en vooraanstaande geestelijken zijn gegroeid. Aan deze hoeve bindt men de legende dat hier tijdens de fanse revolutie tien massief gouden kandelaars zouden verborgen zijn geweest.

Bastaerthoeve.

Deze hoeve had vroeger een brouwerij en staat dichtbij de kerk van Essene. Sinds de 18de eeuw wordt ze bewoond door de familie Bastaerts, en heeft in de volksmond deze naam gekregen. In de woonkamer is er een zeer mooie open haard te bezichtigen.

Hof Lindthoudt.

Is een semi-gesloten hoeve aan de Bellestraat, waarvan de oudste verbouwde kern dateert van de 18de eeuw. Vroeger wast het een belangrijke landbouwexploitatie, tot 1970 was dit nog in gebruik. De Lindthoudt's waren sedert de 17de eeuw vertegenwoordigd in het gemeente- en kerkbestuur.

Hof te Brempt

Hof te Brempt of "Penitenciėrshof" dateert van 1768. Volgens oude bronnen is de naam "Penitenciėrshof" afkomstig van het feit dat gestrafte paters van de abdij affligem in de hoeve moesten komen werken voor hun penitentie.

Hof ter Saele

Het Hof ter Saele was de hoeve aan het middeleeuws kasteel van voorheen. Ze werd meemaals Ze werd meermaals de prooi van vijandige legerbenden en in 1689 bleven er nog slechts de ten dele verkoolde muren over, nadat franse ruiters de omgeving van de kerk hadden platgebrand. De hoeve werd in 1985 - 1986 grondig gerestaureerd. De gemeente Affligem koos als wapenschild het zegel van de Schapenbank van het Hof ter Saele.