Evenementen en tentoonstellingen

Zandtapijten

Het "Oud-Zandtapijt" is de bakermat van de Hekelgemse zandtapijten. Daar begon Adèle Callebaut omstreeks 1873 het aloude volksgebruik van het zandstrooien tot kunstvorm te veredelen. Na Adèle Callebaut waren de belangerijkste zandschilders Pierre van Ransbeck en vooral Roger de Boeck. Men kan kennismaken met Zandtapijtatelier Greet De Boeck, Brusselbaan 77. Zandtapijtmuseum Elise De Boeck, Brusselbaan 56. Men kan zandtapijten bewonderen in Oud-Zandtapijt, Brusselbaan 92 /Sportwereld, Brusselbaan 97. "Een potje zand, een fijne hand, daaruit is hier een kunst ontstaan, die nooit nog iemand zal ontgaan ..." Onze woningen hadden vroeger vloeren in gestampte kleiaarde. Voor het kuisen ervan werd wit zand gebruikt. Hieruit ontstond de kunst van het zandstrooien, zo werden er allerlei figuren gestrooid. Hekelgem is het gekendst op gebied van deze volkskunst. Maar ook in Teralfene werd deze volkskunst beoefend. Zo was Achiel De Wilde, woonachtig in het café "Den Bonten Os" in de Daalstraat zeer bekend omtrent zijn werken. Deze oude gebruiken zijn na de Tweede Wereldoorlog haast verdwenen.

Cultureel Centrum van de abdij Affligem

Abdijstraat 6 te 1790 affligem (tel: 053/667025)

Muziek

Jaarlijkse organisatie van Rock Affligem. (maand mei) Jaarlijks concert door de concertband St. Cecilia Teralfene o.l.v. Jos Rossignol.

Schoonheid

Voor de eerste maal reikt het pajottenland de prijs uit voor "Miss Pajottenland"® in het jaar 2000. Meer hierover vindt u op op de webpagina over Mis pajottenland

Wielerwedstrijden

Jaarlijks een reeks wielerwedstrijden waaronder : Grote prijs Dokter Tistaert met Pasen -Affligem Classic, - Grote prijs Willy Teirlinck, - wielerwedstrijd voor mandatarissen, secretarissen, ontvangers en wielertoeristen.

Mountainbike

Een uitgestippelde en bewegwijzerde Bloso moutainbikeroute. Deze route loopt via de mooiste plekjes van de gemeente over een afstand van 28 km. Folders te bekomen op de gemeentelijke informatiedienst. Deze route kan men eveneens op deze site bekijken

Recreatiesport

Zondagvoormiddag van 09 30 uur tot 10 30 uur op het benedenterrein van het jeugddomein "Verbrugghen", Brusselbaan te Hekelgem. Gratis sporten voor jong en oud, sportief en minder sportief, geoefend en ongeoefend. Allerheiligentop van VTB-VAB Affligem Op of rond allerheiligen, met bietentocht, oude markt, ... .

Jaarmarkt Affligem

Op de 3de maandag van september in het gemeentelijk Komplex Bellekouter,vanaf 10 00 uur, met feestprogramma en prijskampen voor vee, reisduiven, honden, bloemen en tuinbouw.

Sint-Antoniusviering.

Op 17 januari of de zondag nadien. Hoogmis met offergaven, offergang, openbare verkoop van de offergaven, optreden van volkskunstgroepen, leute en vertier, Sint-Antoniustocht van de Belletrekkers.

Boerenmarkt

De boerenmarkt heeft plaats iedere vrijdag in Teralfene, op het kerkplein, van 16.00 uur tot 18.00 uur. Inlichtingen bij Jean Banck, Breker 3 te 1790 Asse tel. nr. 02/452 71 65

Week van het paard

In de week van 1 november kan je meer dan worden er meer dan 600 combinatie paard-ruiter verwacht en dit voor een tal van disciplines, dressuur, jumping, team-contest, stijlrijden, e.d.

Affligem is rijk aan folklore, bewijs hiervan: talrijke kermissen

Voor mensen die liever eens stevig uit de bol gaan moeten eens kijken bij discotheken. Wilt U hier ook een grote of minder grote activiteit aankondigen mail dan even en de activiteit wordt onmiddelijk vermeld.