Heemkundige Kring Belledaal

De Heemkundige Kring Belledaal is de heemkundige vereniging in Affligem en werd opgericht op 27 april 1984. zij richt zich tot wie meer wil weten over de plaatselijke geschiedenis en floklore, tot iedereen die oog heeft voor het waardevolle in onze gemeente en wie zich daavoor wil inzetten. Ook wie zijn kwartierstaat of familiegeschiedenis wil maken kan terecht bij Belledaal evenals de jeugd die op zoek is naar documentatie en informatie voor jaar- of eindwerk over een plaatselijk historisch onderwerp. Belledaal zet zich in voor het bekendmaken, het behoud en de valorisatie van het cultuurpatrimonium in de gemeente : organiseert daarvoor uitstappen, wandelingen, tentoonstellingen, voordrachten, werkt mee aan de open monumentendag, ... . Belledaal heeft volgende publicaties : - de jaarlijkse lidkaart met fotomotief uit het culturele erfgoed in de gemeente; - Info-Belledaal, het ledenblad dat zesmaal per jaar verschijnt en naast praktische informatie ook kortere artikels bevat over plaatselijke geschiedenis; - Het jaarboek dat sinds 1985 verschijnt en - meestal van leden - artikels bevat waarin aspecten van de geschiedenis van de deelgemeenten Essene, Hekelgem, Teralfene of de Abdij Affligem meer uitgebreid aan bod komen. De voorzitter is Leo De Rijck, Blakmeers 78, Hekelgem (tel. 053/66 76 26). Het secretariaat staat na afspraak ter beschikking voor info en documentatie; familie De Leyn-Kerstens, aarhulst 53, 1790 Teralfene (tel. 053/66 37 48). Het archief wordt bewaard bij de familie Steppe-Verhaege, Begonialaan 2, 1790 Teralfene (tel. 053/67 01 67). andere bestuursleden zijn Francis en Christiane Vertongen-Daneels, Kasteelstraat 56, 9660 Brakel. Belledaal heeft een honderdtal leden. Wie lid wil worden neemt daarvoor best contact met het secretariaat. de prijs in 1999 bedraagt 350 bef voore leden uit de gemeente en 430 bef voor anderen (verzenden jaarboek). voor die prijs worden jaarboek, lidkaart en Info- Belledaal u thuisbezorgd.