Taalgebruik


Dialecten uit onze streek
NederlandsTeralfeneHekelgemEssene
JASFrakFrakFrak
KUSSENKissenKissenKiss'n
LIPLepLepLep
LUCIFERStekskenStekskenSteksken
MEISJEMaskenMaskenMasken
OOMNonkelNonkelNonkel
VADERPeitjVaVui

---> Het Teralfens dialect

Hoewel Teralfene aan de uiterste rand vann de provincie Brabant ligt (met de dender als provinciegrens) vertoont de taal het typisch profiel van een Brabants dialect; de dialecten van de oostvlaamse gemeenten tussen de Dender en Aalst worden trouwens doorgaans tot de Brabantse dialecten gerekend. Binnen de omgeving onderscheidt het dialect van Teralfene zich enerzijds van dit van Liedekerke en Denderleeuw, anderzijds is het nauw verwant aan de dialecten van Essene en Hekelgem. Brabantse kenmerken bv. een dialect is Brabants als het de spraak oe heeft in bepaalde woorden die in het Nederlands 'o' als uitspraak hebben : bok, wol, jong, lomp, ronken Brabantse dialecten gebruiken in de plaats van een 'oe' of een 'aa' in het Nederlands, het dialect 'uu' of ie en . Denderstreek ; kenmerken bv. uit een vergelijking van bv. het Asses en het Teralfens blijkt een wetmatige afwisseling ; gruun grien rups risp deur deer muur mier Globaal genomen is het Teralfens een Brabants dialect, behorend tot de groep Zuidwestbrabant; Af en toe vertoont het echter een typische denderstreek-inslag met twee vrijwel unieke verschijnselendie het dialect zeer sterk bepalen : de ontronding en de mouillering. Het dialect zal wel niet verdwijnen, maar het zal wel vervlakken door de groeiende invloed van het A.B.N. doordat steeds minder mensen in steeds minder omstandigheden nog dialect spreken. Veel van z'n eigenheid heeft ons dialect al verloren; Nietteming blijkt de belangstelling voor de volkstaal weer groter dan enkele decennia geleden. Blijkbaar zijn wij Vlamingen verlost van het dwangidee dat het ABN alleenzaligmakend is. Zelfs een neerlandicus geeft nu toe dat men in familie- of vriendenkring gerust zijn eigen dialect mag spreken en dat dit de enige manier is om de eigenheid van de volkstaal te redden. (bron. Lees- en Kijkboek over Teralfene door Pierre van Liedekerke)