Wie doet wat?

 

Wie doet wat?

1. Hoofdbestuur

2. Feestbestuur

3. Jeugdcomité

4. Kantinecommissie

5. Kerncomité

6. Financieel comité

7. Comité publicaties

8. Comité materiaal & uitrusting

9. Comité clubhuis

10. Comité administratie

11. Adhoc comité 2003

 

Welkomstwoord

 

Wie zijn we?

 

Wat doen we?

 

FOTOGALERIJ....

 

Administratie?

 

Kantine?

 

Huisregels?

 

Contacteer ons

 

Algemene mededelingen

 

Klassementen

 

Uitslagen

Alle leden van het bestuur werden gekozen door de leden op de jaarlijkse algemene vergadering en vergaderen minstens eenmaal per maand.

1. Hoofdbestuur

Voorzitter Marc De Man
03/658.28.00
e-mail: jan.de.man@pandora.be
Secretaris Marc Smet
03/253.01.69
e-mail: smet.depauw@compaqnet.be
Penningmeester Bart Van den Neucker
03/216.35.96 - 0476/25.45.62
rekeningnummer: 775-5985494-33
e-mail: bart.vandenneucker@belgacom.net
Jeugdsecretaris Annemie Danckaers
03/658.28.00
e-mail: jan.de.man@pandora.be
Clubblad Filip Lotry
03/219.08.83
e-mail: lotry.moerman@planetinternet.be
Bestuurslid Ronny Munro
0475/73.27.28
e-mail: magic-ron@glo.be
2. Feestbestuur
Het feestcomité organiseert en coördineert de verschillende extra sportieve activiteiten.
Leden Sarah Verkem 03/216.20.96
Cindy Geerts 03/647.04.50
Michèle Homburg 03/216.20.96
Elke Waumans 03/830.12.40
Nancy Vander Vreken 03/888.56.00
Moniek Van Acoleyen 03/216.35.96
3. Jeugdcomité

Het jeugdcomité, samengesteld uit alle jeugdtrainers en de jeugdsecretaris, vergadert maandelijks over alles wat voor de jeugdwerking belangrijk is. Het jeugdcomité is verantwoordelijk voor het vlot laten verlopen van trainingen, wedstrijden en nevenactiviteiten. Bovendien organiseert het jeugdcomité activiteiten met als doel nieuwe leden aan te werven.

Leden :

Jeugdsecretaris Annemie Danckaers 03/658.28.00
0475/86.25.44
Trainer miniemen Cindy Geerts 03/647.04.50
Trainer pupillen Mieke Willems 0496/47.56.75
Trainer pupillen Tom Engelen 03/644.74.95
Trainer cadetten A Philippe Martin 03/248.38.09
Trainer cadetten B Jan Van den Berghe 03/238.14.85
Trainer scholieren A Jan Broeckhove 03/829.05.39
Trainer scholieren B Ronny Munro 0475/73.27.28
Trainer scholieren B Frank Van Maroey 0496/475.675
Trainer junioren Marc de Man 03/658.28.00
4. Kantinecommissie

Leden van het hoofdbestuur bespreken samen met afgevaardigden van de VZW driemaandelijks de kantineproblematiek.

5. Kerncomité

Het kerncomité bepaalt mee het sportieve beleid voor de senioren en ziet ook toe op de concrete toepassing ervan. Dit comité vertegenwoordigt alle betrokken partijen, met name bestuur, spelers en trainer.
Door alle betrokkenen samen te brengen wordt ervoor gezorgd dat iedereen op dezelfde golflengte zit, dat de communicatie binnen de club eenvormig is en er bij problemen snel en efficiënt ingegrepen wordt.

6. Financieel comité

Het financieel comité heeft vier verantwoordelijkheden.
Naast het beheer van de financiën, houdt het zich ook bezig met het indienen en opvolgen van subsidiedossiers, het opstellen en coördineren van sponsordossiers en het uitwerken van een P.R. beleid.

7. Comité publicaties

Dit comité is niet alleen verantwoordelijk voor het clubblad, maar ook voor andere 'publicaties' zoals de website en het jeugdtornooiboekje.

8. Comité materiaal & uitrusting

Het comité is verantwoordelijk voor het inventariseren, het onderhouden en het aanschaffen van:

  • materiaal zoals manden, palen, linten, ballen, ...
  • uitrusting voor de spelers zoals truitjes en trainingspakken.
9. Comité clubhuis

Dit comité is verantwoordelijk voor:

  • de toogbeurten
  • doorgeven van bestellingen voor de kantine
  • poetsen van de kantine en de kleedkamers
  • herstellingen & onderhoud van de kantine (onder andere contacten met onderhoudsdiensten van de stad Antwerpen
10. Comité administratie

Het comité administratie is verantwoordelijk voor:

  • het algemeen secretariaat van de club
  • het wedstrijdsecretariaat
  • contacten met de K.B.K.B.
  • verzekeringen
11. Adhoc comité 2003

Onze vereniging bestaat in 2003 65 jaar. Dit comité werkt een feestprogramma uit.