VOLBA - Korfbalclub

Welkomstwoord

 

Wie zijn we?

 

Wat doen we?

 

FOTOGALERIJ....

 

Wie doet wat?

 

Administratie?

 

Kantine?

 

Huisregels?

 

Contacteer ons

 

Algemene mededelingen

 

Klassementen

 

Uitslagen

Foto van ons clubhuis

Beste korfballers,
Beste ouders,
Beste clubgenoten,

In het verleden is meer dan eens gebleken dat nieuwe leden (en hun ouders) te weinig inzicht kregen in de werking van onze club.Met deze website van Korfbalclub VOLBA willen we toelichten wie we zijn, wat we doen, wie wat doet, wat er administratief geregeld moet worden en wat de huisregels zijn van onze club.

Bovendien bevat deze website een aantal data van activiteiten die in het seizoen 2001-2002 gepland zijn en een volledige lijst van adressen en telefoonnummers van bestuursleden, trainers en ploegleiders. Daardoor wordt deze website ook een handig instrument voor leden die reeds jaren vertrouwd zijn met de gang van zaken in onze club.

Deze site zal veel vragen en misverstanden kunnen voorkomen. Uiteraard zijn we altijd bereid je te woord te staan als er nog vragen blijken te zijn.

Wij hebben ons voorgenomen om elk jeugdlid optimaal te begeleiden en zijn ervan overtuigd dat korfbal uitermate geschikt is om bij te dragen in de fysieke, sociale en psychische vorming van het kind. Wij vinden dat iedereen zich goed met voelen bij VOLBA, zowel op als naast het veld.

Om een degelijke jeugdbegeleiding te kunnen verwezenlijken zijn er duidelijke afspraken nodig en moeten we beroep doen op de inzet van alle senioren, alle jeugdleden en hun ouders.

Wij wensen iedereen een leuk, sportief, leerzaam en succesvol competitiejaar toe bij korfbalclub VOLBA.

Het bestuur.